Resetowanie hasła

Zmiana hasła użytkownika

Formularz resetowania hasła

bool(false)